Terapie není vhodná :

Regresní terapii může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo je schopen verbální komunikace. Je vyloučeno, aby byl klient při sezení pod vlivem návykových látek, drog, alkoholu. Užívá-li klient psychofarmaka, je třeba, aby na tuto skutečnost terapeuta předem upozornil. Neprovádí se u psychicky labilních osob a v těhotenství.

Kontakt

Jana Strzadalová

+420 604 964 076

janasku@seznam.cz

Praha