Terapie není vhodná :

Regresní terapii může absolvovat prakticky kdokoliv, kdo je schopen verbální komunikace.Je vyloučeno, aby byl klient při sezení pod vlivem návykových látek,drog,alkoholu.Užívá-li klient psychofarmaka, je třeba, aby na tuto skutečnost terapeuta předem upozornil.Není vhodná při vysokém stupni těhotenství

Kontakt

Jana Strzadalová

+420 604 964 076

janasku@seznam.cz

Praha